Obchodní podmínky

Tento web a související služby jsou poskytovány s výhradou vašeho dodržování níže uvedených podmínek používání. Vaše další používání tohoto webu bude znamenat váš souhlas s tím, že budete vázáni těmito podmínkami používání. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami použití, okamžitě prosím opusťte tento web.

Použití stránek

Informace obsažené na tomto webu jsou nabízeny pouze pro vaši úvahu a podléhají vašemu ověření. Nepovažuje se to za záruku nebo prohlášení, za které společnost Falls Church Healthcare Center přebírá právní odpovědnost, ani společnost Falls Church Healthcare Center neuděluje povolení používat nebo praktikovat cokoli, co je v nich obsaženo, ani nedoporučuje takové použití nebo praxi.

Webové stránky Falls Church Healthcare Center nejsou určeny jako náhrada odborné lékařské pomoci. Nepoužívejte informace z webu Falls Church Healthcare Center k diagnostice nebo léčbě zdravotního stavu nebo nemoci bez konzultace s kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče.

Obsah tohoto webu lze prohlížet a přistupovat k němu pouze pro vaše osobní, nekomerční použití, za předpokladu, že na všech kopiích materiálů budou zachována veškerá upozornění na autorská práva a další vlastnická práva. Materiály na tomto webu nesmějí být žádným způsobem upravovány ani reprodukovány, distribuovány nebo používány pro veřejné nebo komerční účely, pokud to není výslovně povoleno. Jakékoli použití nebo zobrazení materiálů na tomto webu na jakémkoli jiném webu nebo v počítačovém prostředí připojeném k síti za jakýmkoli účelem je zakázáno. Materiály na tomto webu jsou chráněny autorskými právy a jakékoli neoprávněné použití těchto materiálů může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony. Pokud některou z těchto podmínek porušíte, vaše oprávnění k používání tohoto webu bude ukončeno a veškeré stažené nebo vytištěné materiály musíte okamžitě zničit.

Vezměte prosím na vědomí, že Falls Church Healthcare Center nenese odpovědnost za obsah nebo aktivity spojené s jakýmkoli webem nebo entitou vytvořenou kýmkoli jiným než Falls Church Healthcare Center, který je propojen s tímto webem nebo z něj.

copyright

Autorská práva k materiálům obsaženým na tomto webu, včetně veškerého textu, grafiky a fotografií, jsou majetkem Falls Church Healthcare Center. Všechna práva vyhrazena. Použití, reprodukce a / nebo opětovný přenos jakéhokoli materiálu obsaženého na tomto webu bez písemného souhlasu je přísně zakázáno.

Odkazy na jiné stránky

Odkazy na webové stránky třetích stran, které se mohou objevit na tomto webu, jsou poskytovány pouze pro větší pohodlí. Falls Church Healthcare Center neprohlašuje, že tyto webové stránky třetích stran zkontrolovala v plném rozsahu, ani neřídí Falls Church Healthcare Center obsah na těchto odkazovaných webech. Falls Church Healthcare Center nenese odpovědnost za žádný z těchto webů ani za jejich obsah. Falls Church Healthcare Center navíc nepodporuje ani nevydává žádná prohlášení týkající se jakýchkoli webových stránek, na které jsou poskytovány odkazy, ani jakýchkoli informací, softwaru nebo jiných produktů či materiálů v nich obsažených, ani jakýchkoli výsledků, které lze při jejich používání získat. Pokud se rozhodnete pro přístup k webům třetích stran, které jsou s tímto webem spojeny, berete na vědomí, že tak činíte výhradně na své vlastní riziko.

Odmítnutí odpovědnosti

MATERIÁLY POSKYTOVANÉ NA TOMTO WEBU JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK JAKÉKOLI DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Falls Church Healthcare Center dále nezaručuje přesnost a úplnost materiálů na tomto webu. Falls Church Healthcare Center se nezavazuje aktualizovat materiály na tomto webu, i když jsou zastaralé. Informace zveřejněné na tomto webu se mohou vztahovat na produkty, programy nebo služby, které nejsou k dispozici ve vaší zemi nebo oblasti.

Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE Falls Church Healthcare Center, JEJÍ SOUVISEJÍCÍ, DODAVATELÉ NEBO JINÉ TŘETÍ STRANY UVEDENÉ NA TÉTO STRÁNCE ODPOVĚDNÉ ZA JAKÉKOLI ŠKODY (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, TÍM, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE ZTRACENÉHO ZISKU, ZTRÁTY ÚDAJŮ NEBO PODNIKÁNÍ) , NEDOSTATEK POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKY POUŽITÍ TÉTO STRÁNKY, JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY PŘIPOJENÉ K TÉTO STRÁNCE, NEBO JAKÉKOLI MATERIÁLU NEBO INFORMACÍ OBSAHOVANÝCH NA JAKÝCHKOLI NEBO VŠECH TYCHTO STRÁNKÁCH, ZACHÁZENÝCH ZE ZÁRUKY, SMLOUVY, DŮVODU NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A ČI NENÍ PORADEN O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

Uživatelské příspěvky

S výhradou Falls Church Healthcare Center Zásady ochrany osobních údajůjakýkoli materiál, informace nebo jiná komunikace, kterou na tento web přenesete nebo pošlete, bude považována za nedůvěrnou a nechráněnou. Falls Church Healthcare Center nebude mít v souvislosti s takovou komunikací žádné závazky.

Falls Church Healthcare Center a jeho zástupci mohou kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, začleňovat a jinak používat sdělení a všechna data, obrázky, zvuky, text a další záruky v nich obsažené pro jakékoli komerční nebo nekomerční účely. Máte zakázáno zveřejňovat nebo přenášet na tento web nebo z něj jakýkoli nezákonný, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, obscénní, pornografický nebo jinak nevhodný materiál, který by porušoval jakýkoli zákon. Na tyto stránky nesmí být sdíleny ani přenášeny žádné identifikační údaje pacientů.

Revize

Falls Church Healthcare Center může kdykoli revidovat a aktualizovat podmínky používání. Pravidelně prosím kontrolujte podmínky a zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na webových stránkách Falls Church Healthcare Center.

Další používání webu Falls Church Healthcare Center bude považováno za přijetí jakýchkoli změn a / nebo upravených zásad. Některá ustanovení podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními upozorněními nebo podmínkami na konkrétních stránkách tohoto webu.

Volba práva a místa konání

Tyto podmínky používání se uzavírají ve státě Virginie a budou se řídit v souladu s právními předpisy státu Virginie, s výjimkou pravidel jeho volby práva.

Pokud některý z ustanovení těchto podmínek shledá neplatným jakýkoli soud s příslušnou jurisdikcí, neplatnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto podmínek, která zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Zřeknutí se kterékoli z těchto podmínek nebude považováno za další nebo pokračující zřeknutí se této podmínky nebo jakékoli jiné podmínky nebo podmínky.

celá dohoda

 S výjimkou případů výslovně stanovených v konkrétním „právním upozornění“ na webu Fall Church Healthcare Center tvoří tyto podmínky použití úplnou dohodu mezi vámi Fall Church Healthcare Center s ohledem na používání webu a obsahu Fall Church Healthcare Center.

Kontaktujte nás

Fall Church Healthcare Center vítáme vaše dotazy a komentáře týkající se našich podmínek používání a dalších problémů souvisejících s touto stránkou. Zašlete nám e-mail na adresu FCHC@fallschurchhealthcare.com.

Fall Church Healthcare Center je citlivá na očekávání soukromí těch, kteří přistupují na tuto stránku. Úplné prohlášení o našich zásadách týkajících se ochrany osobních údajů naleznete v našich Zásady ochrany osobních údajů.