Vítejte v kostele Falls

Centrum zdravotní péče

Náš uznávaný personál a lékaři jsou tu pro vás.

V Falls Church Healthcare Center se věnujeme poskytování odborné, důvěrné a respektující zdravotní péče ženám a jejich rodinám. Pro poskytování kvality máme národní pověst potratová péče v bezpečném a pečujícím prostředí.

Jsme centrem nabízeným a provozovaným ženami gynekologické služby včetně každoročních wellness vyšetření, léčby abnormálního Pap Smearu a zavedení IUD.

Vítáme a nyní sloužíme pacientkám z Annandale Women's and Family Center pro potratovou péči a gynekologické potřeby.

Falls Church Healthcare Center

je HRDÝM ČLENEM těchto organizací: