Zprávy o zdravotním středisku Falls Church

Užitečné informace o péči o reprodukční zdraví pro mladé ženy a dospívající

Mladé ženy a dospívající potratySkvělý zdroj Teen rada plánovaným rodičovstvím.

Mami, tati, jsem těhotná je web určený k podpoře komunikace mezi dospívajícími a rodiči ohledně problémů souvisejících s těhotenstvím.

Včera vás matka otravovala kvůli úklidu pokoje. Jak jí dnes říkáš, že jsi těhotná?

Vaše dcera vypadala vzdálená, ale nikdy jste netušili, že by mohla být těhotná: jak reagujete?

Projekt „Mami, tati, jsem těhotná“ projektu Abortion Conversation Project, Inc. se těmto otázkám a dalším věcem věnuje na svém novém webu a v doprovodných materiálech „Jak to mohu říct svým rodičům?“ a „Jak mohu reagovat?“

Národní kampaň na prevenci krvácení a neplánovaného těhotenství usiluje o zlepšení blahobytu dětí, mládeže, rodin a národa prevencí neplánovaného těhotenství a těhotenství mladistvých.

Musíme vzdělávat komunity o sexualitě a zdravém rozhodování a inspirovat dospívající, aby se svými hlasy zasazovali o pozitivní sexuální postoje a zásady. Poskytujeme přesné a nezaujaté sexuální výchovy k ukončení nevědomosti ak podpoře přijetí a komunikace.