Zprávy o zdravotním středisku Falls Church

Jaké jsou zdravotní důsledky partnerského násilí?

Partnerské násilíDámské centrum pro domácí násilí je nezisková organizace nabízející služby pro ženy v krizi.

Národní Domácí násilí Hotline / Linea Nacional sobre la Violencia Domestica - Jedno volání přivolá okamžitou pomoc v angličtině nebo španělštině, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tlumočníci jsou k dispozici k překladu 139 jazyků. www.ndvh.org

Na horkou linku se lze bezplatně dostat na 1+ (800) 799-SAFE (7233) | 1+ (800) 787-3224 (TTY)